Madrysa Consulting - Geeft richting aan uw inkoopstrategie
Mijn Blog

Jeroen zoekt een afstudeeropdracht op inkoop!

Ik ben Jeroen Vogels. Ik zit in het vierde en laatste jaar van de hbo opleiding Facility Management aan de Haagse Hogeschool. Om de studie succesvol af te kunnen ronden ben ik op zoek naar een afstudeerstage. Ik ben op zoek naar een afstudeeropdracht op het gebied van (facilitaire) inkoop. Ik zou onderzoek kunnen doen naar leveranciers- en contractmanagement. Het onderzoek kan bijdragen aan het verbeteren van het contractbeheer en het meer inzichtelijk krijgen van het leveranciersbestand. Hiermee kan binnen de inkoopfunctie een professionaliseringsslag worden gemaakt en tegelijkertijd op kosten kan worden bespaard.

Desi: enhousiast om in het inkoopvak aan het werk te gaan!


Mijn naam is Desi van de Reep. In juli 2014 heb ik mijn HBO opleiding Facility Management aan de Haagse Hogeschool afgerond. In het laatste jaar van de opleiding heb ik mij zelf gespecialiseerd in Procurement en Business. Door het volgen van procurement heb ik mijn NEVI 1 diploma behaald.

Tijdens het volgen van de minor Procurement werd voor mij duidelijk dat ik een inkooponderwerp wilde voor mijn afstudeeronderzoek. Dit heb ik uitgevoerd bij De Zorgcirkel in Purmerend. Voor De Zorgcirkel heb ik een advies geschreven over het opzetten van contractmanagement binnen de gehele organisatie.

Betere leveranciersprestaties!

Cijfer 9 voor Rotterdamse haven
Burgemeester Aboutaleb gaf onze Rotterdamse haven op Radio Rijnmond (uitzending 7 april) een 9! Een mooi cijfer dat mede tot stand kon komen door de dagelijkse inzet van talloze bedrijven in de Rotterdamse regio. Maar goede prestaties komen niet zomaar uit de lucht vallen. Dit vraagt inzet, toewijding, kennis van de markt, durf en het vermogen om te kunnen presteren. Omdat bedrijven doorgaans veel producten en diensten inkopen wordt goed presteren voor een niet onbelangrijk deel ook bepaald door de leveranciers.

Dorien wil het inkoopvak in!

Mijn naam isDorien van Wingerden. In juli heb ik mijn Hbo-opleiding Facility Management aan de Haagse Hogeschool afgerond en hierna heb ik een reis gemaakt door Australië en Nieuw Zeeland. Nu wil ik graag mijn kennis in de praktijk gaan toepassen.
 
Tijdens mijn opleiding heb ik deminor Inkoopgevolgd, waarbij ik veel geleerd heb over het inkoopvak en m’nNEVI 1certificaat behaald heb. Hierbij zijn onder andere onderwerpen aan bod gekomen als het inkoopproces, de verschillende levels van inkoop en leveranciersmanagement.

Tanika zoekt een inkoop- of vastgoedjob!

Mijn naam isTanika Hecker. In juli 2013 ben ik afgestuurd aan de Haagse Hogeschool opleiding Facility Management. In mijn laatste jaar heb ik me gespecialiseerd in Real Estate en Strategic Networking & Protocol.
 
Tijdens mijn afstudeerstage heb ik voor het hoofdkantoor van Monuta een advies geschreven over de inrichting met betrekking tot Het Nieuwe Werken. Ik merkte naderhand dat ik toch graag deminor Procurementwilde doen en dat ben ik gaan doen. Ik ben ontzettend enthousiast over hetinkoopvak

Efficienter aanbesteden door voorselectie van leveranciers

Efficiënter aanbesteden door voorselectie van leveranciers
 
Aanbesteden: geen sinecure!
Aanbesteden vraagt niet alleen veel van de aanbestedende organisatie maar ook van de leveranciers die inschrijven op een aanbesteding. Alles draait uiteindelijk om het programma van eisen, de wensen en de meerwaarde die dit moet opleveren voor beide partijen. De aanbestedende organisatie investeert veel moeite en tijd in het opstellen van een goed programma van eisen en wensen. De leveranciers doen vervolgens hun best om hiervoor een winnende offerte te maken.

Elske wil als junior inkoper aan de slag

Mijn naam isElskeCampenen ik heb op 9 juli 2013 mijn Bachelor Degree behaald aan de Academie Facility Management van de Haagse Hogeschool. Gedurende het vierde jaar van mijn opleiding heb ik de minor ‘FM & Procurement’gevolgd en daarmee hetNEVI 1 certificaatbehaald. Mijn interesse ligt binnen deinkoop, vanwege de benadering van nieuwe klanten, interactie tussen klant en leverancier en het onderhandelingsproces. Dit alles maakt mij enthousiast voor het vakgebied Inkoop. Mijn doel is, naast het behalen van mijn NEVI 2 en 3, het opdoen van ervaring in de praktijk.

Nicole zoekt startersfunctie inkoop (voorkeur profit)

Mijn naam isNicole Prinsen ik ben juni 2013 afgestudeerd aan de Academie voor Facility Management van de Haagse Hogeschool. In het vierde jaar heb ik mij gespecialiseerd inFM & Procurement. Ik heb hierbij hetNEVI 1certificaat behaald. Mijn managementstage heb ik uitgevoerd bij het Facilitair Bedrijf van Heineken Nederland met als onderwerp het structureren van hetcontractmanagement. Dit vakgebied vind ik op dit moment erg interessant.Ik ben nu op zoek naar een startersfunctie op het gebied van

Contractmanagement... leren doen!

'Trending topic'
 
Volgens diverse (social) media iscontractmanagement'trending topic' in inkoopland. Leveranciers worden steeds vaker afgerekend op de mate waarin ze gemaakte contractafspraken nakomen en'value for money'bieden. Dit is belangrijk omdat de prestaties van uw eigen organisatie naar uw eigen (interne) klanten hier nauw mee samenhangen. U loopt tenslotte niet graag de gaten dicht die uw leveranciers laten vallen. Goed contractmanagement helpt u en uw leveranciers

Pilot benchmarking strategische uitlijning

Binnenkort starten wij een pilot benchmarking voor de strategische uitlijning van inkoopdoelen op de doelen van de business(-eigenaar). De pilot is gebaseerd op de uitgangspunten eninkoop value mapvan 'Inkoop, een nieuw paradigma' van Gerco Rietveld.
 
Deze nieuwsbrief geeft informatie over de pilot. Hopelijk ervaart u deze als relevant en geeft het aanleiding aan de pilot deel te nemen!
 
Doelstelling
Doelstelling van de pilot is om de huidige opzet van de benchmark in de praktijk te toetsen op ervaren meerwaarde voor de deelnemers.
RSS

Recente posts

Jeroen zoekt een afstudeeropdracht op inkoop!
Desi: enhousiast om in het inkoopvak aan het werk te gaan!
Betere leveranciersprestaties!
Dorien wil het inkoopvak in!
Tanika zoekt een inkoop- of vastgoedjob!

Categorieën

Inkoop
Startend inkooptalent
Mogelijk gemaakt door